Generalforsamling 2019

REFERAT FRA ORDINÆR GENERALFORSAMLING I KUNSTFORENINGEN NB
FREDAG DEN 18. JANUAR 2019 PÅ VIBORG GYMNASIUM
DAGSORDEN IFØLGE VEDTÆGTERNE

1. Valg af dirigent
2. Formanden aflægger bestyrelsens beretning om foreningens virksomhed i det forløbne år
3. Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse
4. Fastsættelse af kontingent
5. Eventuelle forslag fra bestyrelse eller medlemmer
6. Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter
På valg er Eva Mortensen og Jens Haugstrup Jensen, der modtager genvalg.
På valg er også Bente Hammer, der ikke ønsker genvalg.
Suppleant Marie Bonde Fløjborg genvalg
7. Valg af revisor og revisorsuppleant
Revisor Jacob Carstensen modtager genvalg. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard modtager genvalg.
8. Eventuelt
9. Bortlodning af indkøbte værker

Ad. 1
Til dirigent blev Ole Mølgaard foreslået og til referent blev foreslået Lasse Svensson, og begge blev valgt. Dirigenten konstaterede, at indkaldelsen til generalforsamlingen overholdt fristen fastsat i vedtægterne.
Der blev desuden udpeget stemmetællere (Solveig Holm, Birthe Lundgaard og Henrik Lillesøe) i tilfælde af afstemning.
Det blev bemærket, at 110 stemmeberettigede deltog i generalforsamlingen.
Dirigenten gav ordet til formanden.

Ad. 2
Traditionen tro afsluttes generalforsamlingen med bortlodning af de værker, som kunstforeningen har indkøbt i 2018, og som står på rad og række her, og som I kan nyde, mens generalforsamlingen skrider frem.
Det er efterhånden også blevet en tradition, at der bliver trukket lod blandt de tilstedeværende medlemmer om et ekstra kunstværk. Kunstforeningens bestyrelse har denne gang valgt et værk af den hollandske kunstner Hugo Tieleman – og alle har en chance for at gå hjem med dette kunstværk – uanset antal lodder.
Lidt om medlemsstatus. Ved udgangen af 2018 var der 229 medlemmer af kunstforeningen – de fordelte sig med 34 firma-medlemskaber og 195 private medlemskaber. Til sammenligning var på samme tidspunkt i 2017 220 medlemmer af kunstforeningen.
En af de vigtigste fordele ved at være medlem af kunstforeningen er de 10 %, man får i rabat, når man køber kunst hos galleri NB. For mange måske den vigtigste fordel, og det er jo ikke svært at lave regnestykket. Derfor kommer tilgangen af nye medlemmer overvejende fra den front. Samtidig har vi en formodning om, at disse medlemmer ikke er så trofaste, og slet ikke, hvis man ikke bor i nærområdet.
Til gengæld har vi også mange trofaste medlemmer.
Foreningens styrke er de unikke oplevelser. Det at blive inviteret indenfor hos kunstnere i ind- og udland. Komme bag om værkerne, når der bliver inviteret til ”artist-talk” i galleriet. Og komme i selskab en kompetent guide på et kunstmuseum.
Lidt om bestyrelsesarbejdet I bestyrelsesarbejdet er den ”flade” struktur fremherskende, og det betyder, at vi ikke skelner til, om man er valgt som suppleant eller som medlem af bestyrelsen. Arbejdsopgaverne fordeles mellem alle i bestyrelsen inklusiv suppleanterne.
I det forløbne år skete der det, at Arne Skovbo trådte ud af bestyrelsen på grund af personlige årsager. Eva Mortensen, der var første suppleant, overtog Arnes plads.
Bestyrelsen holder som regel et møde umiddelbart før, der er fernisering i galleriet. På den måde har vi på medlemmernes vegne mulighed for at købe værker inden selve ferniseringen. Vi får så at sige mulighed for at ”smugkigge” før alle andre og har dermed mulighed for, at komme i nærheden af værker, der ligger inden for vores beløbsramme, som er omkring kr. 11.000.
Køb af kunstværker til den årlige udlodning er et vigtigt punkt på bestyrelsesmøderne. Vi er meget opmærksomme på, at der skal være bredde i udvalget. Valget skal favne både galleriets kendte og populære kunstnere og nye, lovende kunstnere, og så er der også økonomien at tage hensyn til.
I bestyrelsen sætter vi stor pris på den konstruktive dialog, vi har med galleriets medarbejdere, og som også er med til at give bredde i udvalget.
Tilbageblik på årets arrangementer Her vil jeg først sætte fokus på en aften i Henriette Hellsterns univers. I marts måned var kunstneren Henriette Hellstern aktuel med sin tredje soloudstilling hos galleri NB. Kunstforeningen inviterede til et ”preview-arrangement”, og vi var mange, der oplevede en billedkunstner med et usædvanligt stærkt personligt engagement. Udstilling var et fascinerende ”kropsstudie” – et bankende hjerte, en gribende hånd og en legende let fod – og havde titlen ”Indre Atlas – en malerisk obduktion”. Endnu en gang oplevede vi, at Henriette er fantastisk til at skabe dialog mellem kunstner og beskuer.
I foråret førte Thorkild an på en kunstvandring i Viborg. Første stop var Regionshuset, hvor der lige inden for indgangen hænger et kæmpemæssigt maleri af Vilmantas. Men det kunstværk, der vakte mest begejstring, var et maleri af Poul Anker Bech, der meget overraskende ikke havde fået en fremtrædende placering! Der er i øvrigt meget spændende kunst på væggene i Regionshuset – så kig indenfor, hvis du en dag kommer forbi.
Ved Viborg Rådhus fik vi historien om udsmykningen, som kunstneren Kjell Nuppen har stået for – 23 træstammeagtige skulpturer i bronze og et vandbassin med bemalede kakler. Og kunst i storformat – det var historien ved Camp Logos, der er præget af en stor udsmykning af Vilmantas, og i Viborg Stadion Center, hvor Anne Vilsbøll har stået for udsmykningen.
Vi tænker måske ikke så meget over det i hverdagen – men Viborg har faktisk mange kunstoplevelser i det offentlige rum. Og måske kan Thorkild overtales til endnu en kunstvandring?
Kristian Vodder Svensson trækker altid fulde huse. Det gjorde han også en dag i slutningen af maj, hvor kunstforeningen inviterede til ”mad, kunst og vin” i galleriet. Kristian Vodder Svensson gav en introduktion til sin aktuelle udstilling ”Mythical Junctions” og tog os med ind i sit fascinerende univers med svævende, mytiske landskaber, hvor der hele tiden dukker nye ”fortællinger” op. En fornøjelig aften med livlig dialog mellem kunstneren og deltagerne.
Kristian Vodder Svensson har også en aktie i det næste arrangement, jeg vil nævne, og som har ”Kunst & natur på Fur”, som overskrift. Anledningen til turen til Fur var ikke bryghusets velsmagende øl, men den imponerende udsmykning på 2 x 10 m, som Kristian Vodder Svensson havde tilføjet bryghusets selskabslokale.
Turen begyndte i Viborg på en blæsende septemberlørdag, hvor 30 forventningsfulde deltagere satte sig godt til rettet i bussen. Stor var overraskelsen, da vi blev mødt af ekstremt højvande ved færgelejet, der forhindrede bussen i at komme om bord på færgen. Den planlagte tur øen rundt med en lokalguide måtte desværre udgå. Men Fur Bryghus kom vi da til!
Vi så – og Thorkild fortalte om tilblivelse af det kæmpemæssige værk, hvor Kristian på en underfundig måde har flettet brudstykker af natur og historie på Fur ind i sit eventyrlige univers. Efter frokost fik vi blæst og frisk luft for alle pengene på en tur til Knudeklinterne. Stor tak til jer, der var med, og som tog ”programændringerne” i stiv arm.
Når jeg taler om arrangementer, så omfatter det også kunstrejser. Da jeg stod her for et år siden, efterlyste jeg indtrængende flere deltagere til den rejse til Andalusien, som kunstforeningen havde i støbeskeen. Resultatet blev, at vi var 12 medlemmer, der tog af sted.
Rejsens store oplevelse var besøget hos kunstnerparret Karin & Carsten Frank, der deler deres tid mellem Silkeborg og Andalusien. Karin var en uvurderlig hjælp i planlægningen af rejsen, og i Andalusien nød vi godt af begges hjertelige gæstfrihed. Karin og Carsten havde sammensat et spændende program, som langt oversteg vores forventninger. Vi tilbragte en hel dag i Malaga i selskab med Carsten og så bl.a. Picasso-museet og Centre Pompidous underjordiske filial. Vi slentrede gennem det historiske kvarter og nød livet på havnefronten – alt i mens Carsten sørgede for de gode fortællinger. Karin tog os med ud i naturen – til et ”andet” Andalusien – og til unikke kulinariske oplevelser. Vi var også inviteret hjem til Karin og Carsten. Så vi kørte i højderne til deres skønne hjem med den storslåede udsigt over det andalusiske landskab og fik turens største oplevelse.
Naturligvis skulle der købes et par af Carstens værker til udlodning. I den forbindelse blev kunstforeningens bestyrelse inviteret på besøg i Carstens atelier i Silkeborg i august. En hyggelig og berigende eftermiddag sluttede med, at bestyrelsen købte to værker – det ene inspireret af Island og det andet inspireret af Vancouver i det vestlige Canada.
I september inviterede kunstforeningen til et ”Kunst & Mad-arrangement” med Carsten Frank i galleriet. Anledningen var Carstens aktuelle udstilling – en udstilling, hvor inspirationen var hentet i den islandske og canadiske natur. Men Carsten valgte, at begynde et helt andet sted og læste et essay, han havde skrevet for 20 år siden.
Carstens far var en habil bil maler, men kun i sin fritid. Essayet handlede om, hvordan far og søn tog på malerudflugter, da Carsten var i 10-års alderen, og om hvordan de på hver deres måde tog landskaberne ind. Carsten havde desuden medbragt et af sine meget tidlige malerier, og både essay og maleri var optakten til en spændende, personlig beretning.
Kort om forårets program Bestyrelsen er i gang med at planlægge forårets program. I marts er der planlagt en tur til Videbæk Kunstpavillon og til Carl-Henning Pedersens Museum i Herning, hvor der vil være rundvisning. For kort tid siden afsluttede Vilmantas sin udsmykning i Hedeager Kirke i Herning, og i løbet af dagen bliver der mulighed for at se færdige resultat.
I maj går turen til Randers. Her er en af oplevelserne udsmykningen på Randers Statsskole. Bygningens udformning er stram og klassicistisk, men indenfor bryder kunstneren Marius Martinussen de stramme rammer med et festligt farveorgie. Men der bliver også andre kunstoplevelser i Randers at glæde sig til. I foråret planlægges der på et besøg hos kunstneren Steen Larsen i Aarhus.
Tusind tak til jer, der deltog i et eller flere af kunstforeningens arrangementer i 2018. Tak for jeres opbakning, og tak fordi I var med til at gøre arrangementerne til en succes.
Fokus på kommunikation Kunstforeningens hjemmeside fik i begyndelse af året en kraftig ansigtsløftning, som bl.a. bestod af et mere indbydende design og en mere brugervenlig menu-struktur. Visuelt er hjemmesiden flot og indbydende, men den har også været en udfordring. Noget har teknikken været årsag til, andet må bestyrelsen tage på sig. Men vi er på rette spor.
Det er nu et år siden, at vi oprettede en offentlig gruppe på Facebook. Gruppen har i dag 42 medlemmer, og vi havde forventet en noget større tilslutning. Det var – og er fortsat – tænkt som et forum, hvor medlemmerne kan fortælle om deres gode kunstoplevelser også uden for kunstforeningens regi. Eller komme med gode ideer til bestyrelsen. Så vi håber på langt større brug af gruppen fremover.
Vi har i et par år haft en flyer, eller postkort om man vil, som er en appetitvækker med kunstforeningens medlemsfordele. Den plejer at ligge til fri afbenyttelse forskellige steder i Viborg og naturligvis i galleriet. Den er revideret, har fået nyt design i stil med hjemmesiden og er klar til at gå i trykken.
Jeg vil slutte bestyrelsens beretning med en stor tak til galleriets medarbejdere. Det er en fornøjelse at komme i galleriet, og i bestyrelsen sætter vi stor pris på det konstruktive samarbejde og den aldrig svigtende hjælpsomhed. Og så er der en stor tak til den øvrige bestyrelse – tak for indsatsen, den positive stemning og opbakning om det fælles projekt.
Hermed overgiver jeg beretningen til generalforsamlingen.
Et medlem fandt anledning til at rose de afholdte arrangementer. Beretningen blev herefter godkendt med applaus.

Ad. 3
Kasserer Jens Haugstrup Jensen fremlagde foreningens reviderede regnskab. Regnskabet viste et underskud på kr. 8.010 blandt andet på grund af udgifter til en ny hjemmeside. Egenkapitalen (ultimo) blev opgjort til kr. 5.992. Regnskabet blev godkendt uden bemærkninger, hvorunder det blev konstateret, at de vedtægtsmæssige krav til indkøb af kunst til medlemmerne sås iagttaget.

Ad. 4
Der var ingen forslag til ændring af kontingentet.

Ad. 5
Der var ikke indkommet forslag fra bestyrelse eller medlemmer.

Ad. 6.
Dirigenten redegjorde for valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter.
På valg var følgende bestyrelsesmedlemmer:
Eva Mortensen og Jens Haugstrup Jensen (villig til genvalg)
Bente Hammer (genopstiller ikke)
Desuden blev Inger Schaumburg, Bent Tougaard og Søren Uldall foreslået som kandidater.
På valg var suppleant:
Marie Bonde Fløjborg (villig til genvalg)
Det bemærkes, at Eva Mortensen i det forgangne år er indtrådt i bestyrelsen, idet et medlem valgte at udtræde.

Kandidaterne på valg fik mulighed for at afgive et indlæg, inden der blev foretaget skriftligt valg.
Stemmerne fordelte sig således (der kunne stemmes på op til tre kandidater):
Jens Haugstrup Jensen: 103
Eva Mortensen: 67
Inger Schaumburg: 56
Marie Bonde Fløjborg: 36
Bent Tougaard: 34
Søren Uldall: 18

Resultatet af afstemningen medfører, at Jens Haugstrup Jensen, Eva Mortensen og Inger Schaumburg er valgt til bestyrelsen, mens Marie Bonde Fløjborg og Bent Tougaard er suppleanter.

Ad. 7
Som revisor blev Jakob Carstensen genvalgt. Revisorsuppleant Henrik Lundsgaard blev også genvalgt.

Ad. 8
Bente Hammer benyttede lejligheden til at takke Arne Skovbo for mangeårig indsats i bestyrelsen. Arne Skovbo takkede ligeledes for den tid og det gode samarbejde, han havde oplevet i bestyrelsen.
Jens Haugstrup Jensen benyttede lejligheden til at takke Bente Hammer for hendes indsats som både formand, sekretær og for de mange ture, hun har været med til at arrangere for foreningen.
Thorkild NB Nielsen berettede herefter om nyt fra galleriet, ligesom han benyttede lejligheden til at takke bestyrelsen – og i særlig grad Bente Hammer – for godt samarbejde i det forgangne år.
Et medlem opfordrede til afholdelse af arrangementer i stil med foredraget med Martin Bigum og takkede samtidig Bente Hammer for hendes tid som formand.

Ad. 9
Dirigenten redegjorde for, hvordan bortlodningen rent praktisk foregår.
Ud over de værker, som der blev trukket lod om ifølge vedtægterne, var der indkøbt et ekstra værk (maleri af Hugo Tieleman), som der blev trukket lod om blandt de fremmødte medlemmer.
Efter endt bortlodning takkede Bente Hammer dels Ole Mølgaard for hans indsats som dirigent, dels Viborg Gymnasium for lån af lokaler og afsluttede generalforsamlingen.

/Referent Lasse Svensson, 19. marts 2019.