19.01.2024 Generalforsamling

Indkaldelse til Generalforsamling og tilmelding til fælles spisning i Kunstforeningen NB
fredag den 19. januar kl. 18
Viborg Gymnasium, Skaldehøjvej 12, 8800 Viborg

Seneste tilmelding til spisning søndag d. 11. januar 2024.
Du tilmelder dig ved at indbetale kr. 225 til konto 8214 3050 6815 63.

Menu: Velkomstdrink, tapas, kaffe og sødt.
Drikkevarer kan købes på stedet.
Vi glæder og til at se jer og hygge med jer og håber, at rigtig mange vil deltage i den efterfølgende fællesspisning.

DAGSORDEN ifølge vedtægterne:

 • Valg af dirigent og referent
 • Formanden aflægger bestyrelsens beretning for 2023, og fortæller kort om aktiviteter i foråret 2024
 • Kassereren fremlægger årsrapport til godkendelse – Årsregnskab 2023 – Kunstforeningen NB, underskrevet
 • Fastsættelse af kontingent
 • Eventuelle forslag fra medlemmer eller bestyrelse
 • Valg af bestyrelsesmedlemmer og suppleanter

På valg fra bestyrelsen:
Kirsten Hald (Genopstiller)
Elisa Nielsen (Genopstiller ikke)
Der mangler således mindst et medlem til bestyrelsen

Valg af suppleanter:
Bodil Skipper Buntzen (Genopstiller)
Inge Fallesen (Genopstiller)

 • Valg af revisor og revisorsuppleant
  Revisor Henning Lund (Genopstiller)
  Revisorsuppleant Susanne Kam Kristensen (Genopstiller)
 • Eventuelt

Bortlodning af indkøbte kunstværker:

Link til Kunstforeningens hjemmeside

 • Listen med de indkøbte kunstværker finder du i vedlagte link eller på Kunstforeningen NB’s hjemmeside.
 • Værkerne bliver udstillet på Galleri NB i kælderen fra lørdag d. 6. januar kl. 11 til onsdag 17. januar kl. 17.
 • Alle deltagere må gerne aflevere en prioriteret ønskeliste i galleriet over ønskede værker senest 17. januar kl. 17, så at alle har mulighed for at vinde – selv ved afbud.
 • Prioriteringslisterne kan fås i Galleri NB og på hjemmesiden.

Hvis du ønsker at deltage i bestyrelsens spændende arbejde, må du meget gerne kontakte bestyrelsen eller Galleri NB.

Vi glæder os til at se rigtig mange medlemmer til generalforsamlingen – ikke mindst fordi der er flere kunstværker til udlodning end krævet i vedtægterne.

Kunstforeningen NB’s bestyrelse,
Viborg, 05. januar 2024.

Skriv et svar